Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web là: https://gamebaiuytin.top/

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên Trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trên biểu mẫu nhận xét, đồng thời thu thập địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng mà người dùng đã gửi. Tìm kiếm để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ tài khoản của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravtar để xác minh việc sử dụng của bạn. Chính sách Bảo mật của Dịch vụ Gravatar có tại https://automattic.com/privacy/. Sau khi nhận xét của bạn được chấp nhận, ảnh hồ sơ của bạn sẽ xuất hiện công khai trong bối cảnh nhận xét của bạn.

Media

Lưu ý: Nếu bạn tải hình ảnh lên một trang web, không tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web này có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ các hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn nhập nhận xét trên trang web, bạn có thể cung cấp tên trang web, địa chỉ email cho cookie. Thông tin này nhằm giúp bạn tránh nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt có cho phép sử dụng cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ đặt một số cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và để xác minh tùy chọn của bạn. Mục nhập thông tin cuối cùng được lưu giữ trong hai ngày và chế độ xem gần đây nhất của lựa chọn được lưu giữ trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi trình duyệt của mình, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chứa ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động chính xác như thể một khách truy cập đã truy cập vào một trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, thu hút các trình theo dõi của bên thứ ba và theo dõi hoạt động của bạn với nội dung được nhúng như vậy, bao gồm cả việc theo dõi các tương tác của bạn.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại trong suốt thời gian. Điều này để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ nhận xét nào, thay vì đặt chúng trong khu vực chờ hoạt động.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Người quản trị trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ vì lý do hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Có thể kiểm tra nhận xét từ khách (không phải là thành viên) thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.