Hàm Indirect trong Excel là gì? Công thức và Ví dụ

Đối với các bạn sinh viên hay nhân viên văn phòng thì không mấy đặc biệt với phần mềm Excel. Excel cho phép hỗ trợ các công thức, hàm giúp thống kê dễ dàng và chính xác. Nhiều hàm tính toán nổi tiếng thường được sử dụng như: Sum, Average, Count, Max, Min,…. Ngoài những hàm đã biết còn rất nhiều hàm hữu ích khác, trong bài viết này GAMEBAIUYTIN.TOP sẽ giới thiệu đến các bạn đến Hàm gián tiếp trong Excel và chỉ cho bạn cách sử dụng nó để bạn có thể sử dụng nó trong bài học.

1/ Hàm Indirect là gì?

Hàm Indirect là một hàm trong Excel cho phép các bạn tạo tham chiếu động trong các ô, các dãy thậm chí các trang tính khác mà vẫn giữ nguyên công thức ban đầu của ô.

Hàm Indirect

2/ Công thức hàm Indirect trong Excel

Khi các bạn gõ hàm Indirect trong một ô bất kỳ của Excel sẽ được thấy công thức gợi ý là: INDIRECT(ref_text, [a1]).

hàm indirect(substitute)

Cụ thể:

  • ref_text: là vùng dữ liệu mà các bạn định tham chiếu, có thể là một ô, hoặc một dãy, một vùng mà các bạn đã đặt tên. (lưu ý: để đặt tên cho vùng tham chiếu, các bạn bôi đen cả vùng và điền vào ô trống ngay bên dưới khung clipboard). Ở đây, các bạn có 2 cách để điền vùng dữ liệu tương ứng với 2 cách gọi địa chỉ ô: ví dụ: A1 (A là tên cột, 1 là vị trí ô trong cột) hoặc R1C1 (Vị trí là dòng 1, cột 1)
  • a1: là một giá trị xác định kiểu tham chiếu đã kể trên: Nếu là TRUE hoặc là bỏ qua, ref_text phía trước được hiểu là tham chiếu một ô. VD: A1 – tham chiếu ô. Nếu là FALSE, ref_text sẽ được xem như tham chiếu R1C1.
  • Thông thường khi nhập hàm , các bạn sẽ nhập theo cách kiểu tham chiếu thứ nhất, tức là tham chiếu 1 ô – A1

Lưu ý: Khi các bạn sử dụng hàm Indirect, nếu vùng các bạn định tham chiếu nằm trong một trang tính hoặc bảng tính khác thì các bạn cần mở bảng tính đó lên để tránh trường hợp bị báo lỗi khi nhập hàm.

3/ Ví dụ cụ thể về hàm Indirect

Hàm Indirect trong Excel

Để minh họa cho các bạn cách sử dụng hàm Indirect trong excel, GAMEBAIUYTIN.TOP sẽ lấy một ví dụ cụ thể dưới đây:

Ví dụ bạn có một bảng sheet có các ô chứa thông tin như sau:

  • Ô A1: 120, ô A2: 130, ô A3: 140, ô A4: 150
  • Ô C1: A2, ô C3: R2C1, ô C5: R3C.

Nếu các bạn muốn lập công thức tham chiếu, tham khảo những cách sau:

  • Công thức: “= INDIRECT (C1)”

Nếu các bạn nhập công thức này vào bất cứ ô nào, đồng nghĩa với việc giá trị của ô đó sẽ được tham chiếu theo ô C1. Theo dữ liệu của bảng, nội dung ô C1 là A2, như vậy ô các bạn nhập hàm sẽ có giá trị của ô A2 là 130.

  • Công thức: “= INDIRECT (C3, FALSE)”

Nếu bạn nhập công thức này vào một ô bất kỳ, từ FALSE có nghĩa là kiểu tham chiếu trong ô đó sẽ là kiểu R1C1. Nội dung của ô C3 là R2C1, vì vậy bạn sẽ tìm thấy ô ở hàng thứ 2 của cột 1 đề cập đến giá trị. Ô tham chiếu chính ở đây là A2, vì vậy giá trị của ô bạn đang nhập công thức vào là 130.

Ví dụ trên là trường hợp đơn giản nhất mà bạn thường sử dụng hàm Indirect để tham khảo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm này kết hợp với các hàm khác, chẳng hạn như Vlookup, để giải quyết các trường hợp phức tạp hơn.

Kết luận:  Ở trên GAMEBAIUYTIN.TOP  đã cung cấp cho bạn thông tin về Hàm gián tiếp trong Excel và một ví dụ về trường hợp sử dụng cơ bản cho Hàm gián tiếp trong Excel. Tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng thành công tính năng này trong bảng tính của mình.

Đánh giá cổng game này...