Hàm lấy tháng năm trong Excel là gì? Cách sử dụng

Bạn muốn sử dụng tính năng đó để tìm năm trong Excel nhưng không biết làm thế nào? Đừng lo, trong bài viết dưới đây GAMEBAIUYTIN.TOP sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tính năng này trong Excel chi tiết hơn kèm theo ví dụ. Cùng GAMEBAIUYTIN.TOP tìm hiểu ngay nhé!

Các hàm Excel lấy ngày tháng năm cơ bản

Trước khi tìm hiểu hàm lấy tháng năm trong Excel thì hãy cùng tìm hiểu qua có các hàm lấy thời gian ngày, tháng, năm như thế nào đã nhé.

– Hàm Day: xác định ngày trong chuỗi ngày / tháng / năm.

– Hàm Month: xác định tháng trong chuỗi ngày / tháng / năm.

– Hàm Year: xác định năm trong chuỗi ngày / tháng / năm.

– Hàm Date: xác định ngày / tháng / năm từ các thông số ngày, tháng, năm cho trước.

– Hàm Today: xác định ngày hiện tại dưới định dạng ngày tháng năm.

Hàm lấy tháng năm trong Excel

Hàm lấy tháng năm trong Excel

1. Hàm Year trong Excel

Hàm Year trong Excel được sử dụng để tính số năm của một ngày cụ thể đã cho trước. Hàm Excel này trả về số nguyên chính là số năm, gồm 4 chữ số.

Công thức hàm Year trong Excel

Công thức hàm Year trong Excel có dạng như dưới đây:

=YEAR(serial_number)

Trong đó tham số serial_number là bắt buộc, là số ngày cụ thể mà chúng ta muốn tìm năm. Ngày phải được nhập bằng hàm DATE hoặc là kết quả của công thức hoặc hàm Excel khác trả về.

Ví dụ về hàm Year

Giả sử nếu chúng ta muốn trích xuất, tìm số năm từ danh sách số ngày cụ thể cho trước trong bảng tính dưới đây:

Hàm lấy tháng và năm trong Excel

Trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm Year để trích xuất năm. Công thức hàm Excel có dạng như dưới đây:

Hàm lấy ngày tháng năm trong Excel

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Kết quả trả về của Hàm Year

Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Year trong Excel

– Lỗi #Value?: lỗi này xảy ra nếu tham số serial_number hàm Year không phải giá trị số, ngày tháng mà là giá trị ký tự, văn bản.

– Lỗi #NAME?: lỗi này xảy ra nếu cú pháp hàm Year mà bạn nhập bị lỗi giá trị là chữ hoặc ký tự.

2. Hàm Month trong Excel

Hàm Month trong Excel được sử dụng để trả về tháng cho một giá trị cụ thể. Giá trị tháng này nằm trong khoảng từ 1 đến 12. Hàm MONTH có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel 2000 và các phiên bản mới hơn.

Cú pháp hàm Month trong Excel

Cú pháp hàm Month trong Excel có dạng như dưới đây:

=MONTH(serial_number)

Trong đó hàm chỉ sử dụng một tham số duy nhất:

– Serial_number (tham số bắt buộc): là giá trị ngày cụ thể mà chúng ta muốn trả về tháng. Tham số này có thể là:

Tham chiếu đến các ô chứa ngày tháng

Giá trị ngày tháng được trả về từ công thức, hàm Excel.

Ví dụ về hàm Month

Cho bảng tính chứa dữ liệu như dưới đây, yêu cầu là sử dụng hàm Month để trả về tháng của các giá trị ngày này:

12/09/2017 9:40:00 AM

05/29/17

2015 June 7

Công thức hàm Month Excel có dạng như dưới đây:

Hàm Month trong Excel

Kết quả hàm trả về có dạng như sau:

Kết quả trả về hàm Month trong Excel

Trong hàng A4, vì ngày không có định dạng thích hợp, nên chúng ta có thể sử dụng kết hợp hàm DATE với hàm MONTH.

Lưu ý khi sử dụng hàm Month trong Excel

Dưới đây là một số sai lầm và lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm Month trong Excel để xác định tháng trong chuỗi ngày/tháng/năm:

  • Hàm Tháng trong Excel trả về lỗi #VALUE trong trường hợp nếu giá trị ngày được nhập trong công thức hàm Tháng không phải là ngày mà là văn bản.
  • Tham số hàm Month trong Excel có thể là một tham chiếu đến các ô chứa ngày hoặc giá trị ngày tháng được trả về từ một công thức hoặc hàm Excel.

Bài viết trên GAMEBAIUYTIN.TOP vừa giới thiệu đến các bạn cách sử dụng tính năng tháng, năm trong Excel. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên trang để tìm hiểu thêm về cách viết hoa văn bản gốc và cách sử dụng hàm nối chuỗi trong Excel.

Đánh giá cổng game này...